Het MacFreak® Forum - Voor online ondersteuning in het Nederlands!

    Het MacFreak® Forum
    Registreren

Regels voor Gebruik
Hier zijn de gebruiksvoorwaarden voor deelname aan dit forum. Lees deze aandachtig door AUB!

Voordat je een vraag stelt:
Alvorens je een bericht plaatst op dit forum zijn er een aantal zaken die van belang zijn te weten. Om te beginnen is dit forum opgedeeld in diverse rubrieken. Zo is er een rubriek voor specifieke hardware vragen en zijn de rubrieken voor software vragen opgesplitst in diverse subgroepen. Er is zelfs een Mededelingen rubriek waar nieuwsfeiten geplaatst kunnen worden die dan mogelijk door de redactie opgepakt worden om een nieuwsbericht van te maken.

Belangrijk is dat je eerst zoekt op het forum om te kijken of je vraag mogelijk al eens aan bod is geweest. Met de vele tienduizenden verschillende onderwerpen is de kans groot dat er ergens wel een antwoord op de vraag die je wilt gaan stellen terug te vinden is. Natuurlijk beperkt het zoeken zich niet alleen tot ons forum, maar ook Google kan vaak uitsluitsel bieden en zit er bij de meeste hard- en software een handleiding die natuurlijk ook kan helpen bij het oplossen van je eventuele probleem.

Als je vraag nog niet eerder is voorgekomen, zorg dan dat je allereerst naar de rubriek toegaat waar je vraag thuis hoort op basis van de forum omschrijvingen. Aangekomen in de juiste rubriek kun je de vraag stellen.

Heb je een vraag die niet in een van de rubrieken past en die meer van algemene aard is, dan kun je die plaatsen in de rubriek "Vragen: Algemeen". Heb je een nieuwsfeit dat je graag wil delen met alle andere forumgebruikers, plaats deze dan in de rubriek "Mededelingen: Handige tips en mededelingen". Wil je graag wat minder serieuze zaken delen met je mede forumgebruikers, dan kun je terecht in de rubriek "Off-topic berichten".

Het stellen van vragen:
Bij het stellen van de vraag dienen een aantal zaken in acht genomen te worden:
 • 1) Omschrijf je probleem zo goed mogelijk in de titel. Alleen de tekst "HELP" of iets van die strekking zal minder snel een antwoord tot gevolg hebben dan wanneer je het probleem duidelijk omschrijft. Daarnaast zorgt een goede omschrijving in de titel ervoor dat eventuele problemen beter gevonden kunnen worden door de zoekfunctie.
 • 2) Gebruik nooit alleen hoofdletters, dit staat namelijk gelijk aan schreeuwen
 • 3) Stel in het berichtenvenster wederom zo goed mogelijk en in detail je vraag. Zaken die van belang kunnen zijn is het omschrijven van gebruikte hard- en software en niet te vergeten de omstandigheden waaronder het gevraagde zich voordoet.
 • 4) Wees te allen tijde correct. Het gebruik van krachttermen of scheldwoorden zijn niet gewenst. Behandel je mede forumgebruikers met respect.
 • 5) Verwijzingen en oproepen / vragen over illegale handelingen, alsmede links naar websites met illegale software en / of serienummers zijn niet toegestaan.
 • 6) Pornografisch materiaal en links daarnaar zijn evenmin toegestaan, evenals politieke en/of religieuze discussies. Deze lopen helaas altijd uit op ruzies.
 • 7) Indien je berichten van een andere website citeert of plaatjes gebruikt, houd dan rekening met het auteursrecht. Het is namelijk niet toegestaan berichten integraal over te nemen van een andere site. Zelfs niet wanneer het afkomstig is van een ander forum.
 • 8) Onrust stoken, tweedracht zaaien of ruzies uitlokken tussen personen of websites onderling zal direct tot gevolg hebben dat je account permanent op non-actief gezet wordt.
 • 9) MacFreak is, zoals de naam al suggereert, een website van Mac-liefhebbers. Enig incasseringsvermogen betreffende Windows en Microsoft is dan ook een vereiste. Afwijkende meningen worden uiteraard gerespecteerd op ons forum, maar op het moment dat dit naar mening van de moderators irritante vormen aan gaat nemen, kan de toegang tot het forum ontzegd worden.
 • 10) Plaats je bericht nooit in meerdere rubrieken tegelijk. Zo versplinter je de discussie en maak je het forum (en de discussie zelf) er namelijk niet overzichtelijker op, ook niet voor jezelf.


Wanneer je de vraag gesteld hebt, is het mogelijk om via e-mail op de hoogte gehouden te worden van eventuele reacties op je vraag. Dit kun je doen door op het woordje "Volg" te klikken voor de tekst "Volg dit onderwerp met behulp van e-mail notificatie". De discussie kan beginnen...

De vervolgdiscussie:
Tijdens het vervolg zijn er naast de eerder genoemde zaken nog een aantal andere van belang:
 • 11) Wanneer je reageert op iemand en gebruik maakt van de "Citeer" functie, haal dan de dingen die niet van belang zijn uit het citaat en citeer nooit iemand in zijn geheel die direct boven jouw reactie staat. Dit maakt de discussie er niet overzichtelijker op namelijk. Indien het een lange tekst betreft, mag een deel daaruit wel geciteerd worden om duidelijk te maken op welk deel van de tekst je reageert.
 • 12) Reageren met alleen een tekst zoals "LOL" of "Geen last van" draagt niets bij tot een zinvolle discussie, net als reageren met alleen een smiley.
 • 13) Wis nooit je oorspronkelijke vraag. Dat heeft tot gevolg dat mensen die deze niet hebben gelezen niet meer weten waar de discussie over gaat.
 • 14) Als je iets toe te voegen hebt aan je laatste reactie en er heeft nog niemand na jou gereageerd, gebruik dan de "Bewerk" knop om de reactie toe te voegen aan het eerdere bericht.
 • 15) Het bekritiseren van mensen is eveneens ongewenst. Zo is het openlijk afkraken van iemand op zijn of haar taalgebruik een ongewenste actie. Hou er rekening mee dat niet iedereen het Nederlands goed beheerst. Door iemand via PB of e-mail te wijzen op taalfouten voorkom je irritaties.


Algemeen:
 • 16) Indien je een plaatje wil toevoegen aan je bericht, zorg dan dat deze nooit breder dan 600 en hoger dan 800 pixels zijn. Plaatjes die groter zijn dan deze afmetingen worden verwijderd!
 • 17) Om jezelf te mogen registreren of deel te mogen nemen aan discussies op dit forum dien je 18 jaar of ouder te zijn!
 • 18) Een profiel dient ter alle tijden een gevalideerd e-mailadres te bevatten. Deze kan door de moderatoren gebruikt worden om eventuele escalaties te begeleiden. Profielen zonder e-mailadres worden vanaf heden gevraagd deze alsnog aan te vullen. Je kan er voor kiezen om je e-mailadres alsnog publiekelijk niet te tonen.


Tweedehands goederen zoeken of aanbieden:
Voor het aanbieden van, en vragen naar, tweedehands Mac hard- en/of software kunnen de rubrieken "2e-hands gevraagd en aangeboden" worden gebruikt. Voor het gebruik van deze forumonderdelen dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
 • 19) Het forumonderdeel 2e-hands aangeboden is ALLEEN voor particulieren. Dealers en andere resellers mogen hier geen producten en/of diensten aanbieden!
 • 20) In beide rubrieken mogen ALLEEN Apple gerelateerde goederen aangeboden of gevraagd worden. Het aanbieden van bijvoorbeeld speedboten, PC's of televisies is niet toegestaan en dergelijke postings zullen ook direct gewist worden.
 • 21) Geef altijd een prijsindicatie. Dit voorkomt dat je overspoeld wordt met reacties van mensen die graag willen weten wat je voor het product moet hebben! Bij het niet opgeven van een prijsindicatie zal het aanbod gewist worden!
 • 22) Het aanbieden van illegale software is NIET toegestaan. Deze verzoeken worden zonder opgaaf van reden verwijderd.
 • 23) Omschrijf zo duidelijk mogelijk in de titel wat je aanbiedt.
 • 24) Vermeld altijd een (realistische) vraagprijs.
 • 25) Wanneer een item verkocht of gevonden is, voeg dan de tekst [VERKOCHT] of [GEVONDEN] toe aan de titel van het bericht en wis niet de alle tekst in de titel of in het bericht zelf! Dit kun je eenvoudig zelf doen door de knop "Bewerk" te selecteren bij het oorspronkelijke bericht. Een moderator wist dan het draadje.
 • 26) Indien men interesse heeft in dat wat aangeboden wordt, kan er slechts gereageerd worden via e-mail of PB.De forum politie:
Net als in het echte leven, kent deze on-line gemeenschap ook wetten en regels die bewaakt worden door de forum politie; de beheerder en moderators. Zij behouden zich het recht om (al dan niet) bedenkelijke berichten te verwijderen of te wijzigen, en/of personen te verbannen wanneer deze naar inzicht van de beheerder, of een van de moderators, in strijd zijn met de hier vermelde regels. Hierover is geen correspondentie mogelijk, en dit kan plaats vinden zonder enige verklaring dan wel aankondiging! Dit is echter een handmatig proces. U dient zich dan ook te realiseren dat wij over het algemeen niet direct in staat zijn bepaalde berichten te verwijderen of aan te passen. Iedere gebruiker die een bericht bedenkelijk vindt moedigen wij aan direct contact met met de beheerder, of een van de moderators van dit forum op te nemen. De rechten op de inhoud van het forum liggen dan ook bij MacFreak zelf en niet bij de leden.

Word je door de beheerder of een van de moderators op fouten of (wan)gedrag gewezen, ga dan niet in discussie met als doel uit te leggen waarom jij van mening bent dat het anders moet. Dit forum met duizenden bezoekers per dag, kan alleen bestaan als deze regels nageleefd worden.

Heb je een vraag met betrekking tot de werking van dit forum, raadpleeg dan eerst de "Help" functie.

De slotsom, toegang ontzeggen of waarschuwen:
Het negeren van een van deze basisregeltjes kan tot gevolg hebben dat je vraag gewist wordt, indien de beheerder of moderators dit nodig achten. Bij herhaalde overtreding riskeer je zelfs dat je account op non-actief gezet wordt (onder bepaalde omstandigheden zelfs direct) wat tot gevolg heeft dat je nergens meer op deze website deel kunt nemen aan discussies of kunt kijken. Alleen de beheerder kan accounts op non-actief zetten of gebruikers voorzien van de status "Gewaarschuwd lid". Dit is in bijna alle gevallen een weloverwogen beslissing die onder geen beding meegedeeld wordt aan de overtreder. Deze volgt over het algemeen na een of meerdere waarschuwingen. Forumgebruikers die reeds meermalen gewaarschuwd zijn, of willens en wetens de regels hebben overtreden, zijn herkenbaar aan een rode vlag en de status "Gewaarschuwd lid" of "Account non-actief".

De reden dat wij geen mededeling doen van het feit dat een account op non-actief gezet wordt mag onfatsoenlijk lijken, maar omdat in het verleden telkenmale de e-mails met uitleg op andere fora verschenen, opdoken in chat sessies en compleet uit hun verband gerukt werden, is er enkele jaren geleden besloten om dit niet langer te doen. In bijna alle gevallen bleek men bewust uit te zijn op confrontatie en escalatie.

Hou altijd in gedachten dat dit een supportforum is waar je te gast bent en waar mensen elkaar proberen te helpen. Sommige mensen denken dat vrijheid van meningsuiting hen het recht geeft op ongefundeerd bekritiseren en/of wangedrag. Dit wordt hier echter nimmer geaccepteerd! Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wenst te worden en respecteer de regels om te voorkomen dat je de toegang tot deze website ontzegd zal worden.

MF-Forum v6.0.0 © 2001/2013 - MacFreak® Interactive Media