Apple algemeen > Tips, nieuwtjes en mededelingen

Cautionary Tales from Cryptoland, waarom Web3 helemaal geen goed idee is

(1/1)

GeorgeM:
Zeer de moeite van het lezen waard:

https://hbr.org/2022/05/cautionary-tales-from-cryptoland

Openingsvraag en antwoord uit dit interview:


--- Citaat ---
You make it very clear that you don’t have a financial stake in Web3 one way or another. So what led you to start your project and write about Web3’s problems?

Late 2021 was when I really began to notice a huge shift in how people talk about crypto. Instead of being primarily used for speculative investments by people who were willing to take on a lot of risk in exchange for hopes of huge returns, people began to talk about how the whole web was going to shift toward services that were built using blockchains. Everyone would have a crypto wallet, and everyone would adopt these new blockchain-based projects for social networks, video games, online communities, and so on.

This shift got my attention, because until then crypto had always felt fairly “opt-in” to me. It was previously a somewhat niche technology, even to software engineers, and it seemed like the majority of people who engaged with it financially were fairly aware of the volatility risks. Those of us who didn’t want anything to do with crypto could just not put any money into it.

Once crypto began to be marketed as something that everyone would need to engage with, and once projects began trying to bring in broader, more mainstream audiences — often people who didn’t seem to understand the technology or the financial risks — I got very concerned. Blockchains are not well suited to many, if not most, of the use cases that are being described as “Web3,” and I have a lot of concerns about the implications of them being used in that way. I also saw just an enormous number of crypto and Web3 projects going terribly: people coming up with incredibly poorly thought-out project ideas and people and companies alike losing tons of money to scams, hacks, and user error.

--- Einde van citaat ---

orange:
Voor de mensen die het liever in wat meer Jip & Janneke taal beschreven willen hebben, is deze pagina een goed begin:

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5286548/web3-dao-bitcoin-nft-metaverse

GeorgeM:
@orange: prima artikel om mee te beginnen, maar daarin komen maar een paar nadelen en ook nog eens behoorlijk oppervlakkig aan bod. Daarom hier nog een vraag en antwoord:


--- Citaat ---One of the most surprising (to me, anyway) arguments you make is that Web3 could be a disaster for privacy and create major issues around harassment. Why? And does it feel like the companies “buying into” Web3 are aware of this?

Blockchains are immutable, which means once data is recorded, it can’t be removed. The idea that blockchains will be used to store user-generated data for services like social networks has enormous implications for user safety. If someone uses these platforms to harass and abuse others, such as by doxing, posting revenge pornography, uploading child sexual abuse material, or doing any number of other very serious things that platforms normally try to thwart with content-moderation teams, the protections that can be offered to users are extremely limited. The same goes for users who plagiarize artwork, spam, or share sensitive material like trade secrets. Even a user who themself posts something and then later decides they’d rather not have it online is stuck with it remaining on-chain indefinitely.

Many blockchains also have a very public record of transactions: Anyone can see that a person made a transaction and the details of that transaction. Privacy is theoretically provided through pseudonymity — wallets are identified by a string of characters that aren’t inherently tied to a person. But because you’ll likely use one wallet for most of your transactions, keeping one’s wallet address private can be both challenging and a lot of work and is likely to only become more challenging if this future vision of crypto ubiquity is realized. If a person’s wallet address is known and they are using a popular chain like Ethereum to transact, anyone [else] can see all transactions they’ve made.

Imagine if you went on a first date, and when you paid them back for your half of the meal, they could now see every other transaction you’d ever made — not just the public transactions on some app you used to transfer the cash but any transactions: the split checks with all of your previous dates, that monthly transfer to your therapist, the debts you’re paying off (or not), the charities to which you’re donating (or not), the amount you’re putting in a retirement account (or not). What if they could see the location of the corner store by your apartment where you so frequently go to grab a pint of ice cream at 10 PM? And this would also be visible to your ex-partners, your estranged family members, your prospective employers, or any number of outside parties interested in collecting your data and using it for any purpose they like. If you had a stalker or had left an abusive relationship or were the target of harassment, the granular details of your life are right there.

--- Einde van citaat ---

orange:
En in het Nederlands. Voor dergelijke content leest dat toch wat fijner:


--- Citaat ---Een van de meest verrassende (voor mij in ieder geval) argumenten die je aanvoert, is dat Web3 een ramp kan zijn voor de privacy en grote problemen kan veroorzaken rond intimidatie. Waarom? En voelt het alsof de bedrijven die 'inkopen' in Web3 zich hiervan bewust zijn?

Blockchains zijn onveranderlijk, wat betekent dat zodra gegevens zijn vastgelegd, deze niet kunnen worden verwijderd. Het idee dat blockchains zullen worden gebruikt om door gebruikers gegenereerde gegevens op te slaan voor diensten zoals sociale netwerken, heeft enorme implicaties voor de veiligheid van gebruikers. Als iemand deze platforms gebruikt om anderen lastig te vallen en te misbruiken, zoals doxing, het plaatsen van wraakpornografie, het uploaden van materiaal voor seksueel misbruik van kinderen of het doen van een aantal andere zeer ernstige dingen die platforms normaal gesproken proberen te dwarsbomen met teams voor inhoudsmoderatie, de bescherming die aan gebruikers kunnen worden aangeboden, zijn uiterst beperkt. Hetzelfde geldt voor gebruikers die kunstwerken plagiaat, spam of gevoelig materiaal zoals handelsgeheimen delen. Zelfs een gebruiker die zelf iets plaatst en later besluit dat hij het liever niet online heeft, zit ermee vast dat het voor onbepaalde tijd in de keten blijft.

Veel blockchains hebben ook een zeer openbaar register van transacties: iedereen kan zien dat een persoon een transactie heeft gedaan en de details van die transactie. Privacy wordt theoretisch geboden door middel van pseudonimiteit - portefeuilles worden geïdentificeerd door een reeks tekens die niet inherent aan een persoon zijn gekoppeld. Maar omdat u waarschijnlijk één portemonnee zult gebruiken voor de meeste van uw transacties, kan het privé houden van uw portemonnee-adres zowel een uitdaging als veel werk zijn, en het zal waarschijnlijk alleen maar uitdagender worden als deze toekomstige visie van alomtegenwoordigheid van crypto wordt gerealiseerd. Als het portemonnee-adres van een persoon bekend is en ze een populaire keten zoals Ethereum gebruiken om transacties uit te voeren, kan iedereen [anders] alle transacties zien die ze hebben gedaan.

Stel je voor dat je op een eerste date zou gaan en wanneer je ze de helft van de maaltijd terugbetaalde, zouden ze nu elke andere transactie kunnen zien die je ooit hebt gemaakt - niet alleen de openbare transacties op een app die je gebruikte om het geld over te maken, maar eventuele transacties: de gesplitste cheques met al uw eerdere dates, die maandelijkse overschrijving naar uw therapeut, de schulden die u aflost (of niet), de goede doelen waaraan u doneert (of niet), het bedrag dat u een pensioenrekening aanleggen (of niet). Wat als ze de locatie van de winkel op de hoek bij je appartement zouden kunnen zien, waar je zo vaak om 22.00 uur een pint ijs gaat halen? En dit zou ook zichtbaar zijn voor uw ex-partners, uw vervreemde familieleden, uw toekomstige werkgevers of een aantal externe partijen die geïnteresseerd zijn in het verzamelen van uw gegevens en het gebruiken ervan voor elk doel dat ze willen. Als je een stalker had of een gewelddadige relatie had verlaten of het doelwit was van intimidatie, dan zijn de gedetailleerde details van je leven daar.
--- Einde van citaat ---

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie