Supportvragen digitale media > Webdesign en Internet

htaccess rechten toekennen aan map

(1/1)

paul:
In mijn root folder heb ik een mapje save
Ik heb het gehele ip-adress verhaal weggelaten. Ik wil dat iedereen inclusief mijzelf de gebruikersnaam en wachtwoord moet intikken om toegang te krijgen tot deze map. Als ik de map wil openen krijg ik de foutmelding "

het .htaccess bestand heb ik als volgt:

AuthUserFile /save/.htpasswd
AuthName "Beveiligde Map"
AuthType Basic
Require valid-user

.htpasswd als volgt:

Pipodeclown:591Li8ejppELo
Mammaloe:47aAjapNcA46Q

Ik krijg trouwens de foutmeldig:Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at service@webmailer.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

boiing:
Ben geen expert hierin, maar de foutmelding is nogal algemeen en kan allerlei oorzaken hebben, niet persé een fout met je .htaccess bestand. Stap een is doen wat de melding zegt: 'More information about this error may be available in the server error log'.


--- Citaat ---With any error message, particularly one as broad as the 500 Internal Server Error, you will first want to check any Apache and PHP error logs for your server. These logs can provide valuable context related to any code failures or other potential causes of a site failure. For information on where to find the logs for your server, please see: (zie link)
--- Einde van citaat ---
https://mediatemple.net/community/products/dv/204644990/why-am-i-getting-a-500-internal-server-error-message

Sypie:

--- Citaat van: paul,  8 januari 2022 - 15:11 ---AuthName "Beveiligde Map"

--- Einde van citaat ---
Ik begrijp dat je hier een voorbeeld stelt maar ik wil wél het advies geven om op een webserver geen bestandsnamen met hoofdletters en spaties te gebruiken.

De wachtwoorden in je htpasswd zijn encrypted? Dus niet de kale wachtwoorden die je gebruikers in moeten tikken? Heb je dan ook ergens info ingesteld over de manier van encryptie?

boiing:
De string achter 'AuthName' is geen bestandsnaam maar de tekst die uiteindelijk in de password dialoog verschijnt. Prima (en zelfs gebruikelijk) om daar hoofdletters - en zeker spaties - in te gebruiken :wink:.

Sypie:
Ja, ik heb 'm door. Ik liet me even verleiden door de naam...

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie