De huisregels


Voordat je een vraag stelt:

Voordat je een bericht plaatst op dit forum zijn er een aantal dingen die
handig en belangrijk zijn om te weten.

Om te beginnen is dit forum indiverse rubrieken opgedeeld. Zo is er een
rubriek voor specifieke vragen over hardware en zijn de rubrieken voor
vragen over software vragen opgesplitst in diverse subgroepen.
Er is ook een Tips, nieuwtjes en mededelingen rubriek waar je nieuws
dat je zelf tegenkomt kan plaatsen, wat dan mogelijk door de redactie
opgepakt kan worden om er een nieuwsbericht van te maken.

Belangrijk is dat je eerst zoekt op het forum om te kijken of je vraag
mogelijk al eens aan bod is geweest. Met de vele tienduizenden
verschillende onderwerpen is de kans groot dat er ergens wel een
antwoord op de vraag die je wilt gaan stellen terug te vinden is.

Als je vraag nog niet eerder is voorgekomen, zorg dan dat je eerst naar
de rubriek toegaat waar je vraag thuis hoort op basis van de forum
omschrijvingen. Aangekomen in de juiste rubriek kun je de vraag stellen
door op de knop Nieuw Onderwerp te klikken.

Heb je een vraag die niet in een van de rubrieken past, dan kun je die
plaatsen in de rubriek Algemene vragen.

Wil je graag wat minder serieuze zaken delen met andere forumleden,
of eens lekker off-topic gaan, dan kun je terecht in het MacFreak-Café.

Het stellen van vragen en regels voor discussies:

Bij het stellen van de vraag is het goed om op een aantal dingen te letten:

 • Omschrijf je probleem zo goed mogelijk in de titel. Alleen de tekst
  "Help" of iets van die strekking zal minder snel een goed antwoord
  geven dan wanneer je het probleem duidelijk omschrijft.
  Een goede omschrijving in de titel er ook voor dat jouw probleem 
  beter gevonden kan worden door de zoekfunctie.
 • Gebruik nooit alleen hoofdletters, dit staat gelijk aan schreeuwen.
 • Stel in het berichtenvenster weer zo goed mogelijk en in detail je
  vraag. Dingen die belangrijk kunnen zijn is het omschrijven van
  gebruikte hard- en software en niet te vergeten de omstandigheden
  waaronder het gevraagde zich voordoet.
 • Wees altijd correct. Het gebruik van krachttermen of scheldwoorden
  is niet toegestaan. Behandel je mede forumgebruikers met respect.
 • Verwijzingen en oproepen/vragen over illegale handelingen, en ook
  links naar websites met illegale software en/of serienummers, zijn niet
  toegestaan.
 • Pornografisch materiaal en links daarnaar zijn ook niet toegestaan.
  Politieke of religieuze onderwerpen worden alleen toegestaan als de
  discussie goed en netjes verloopt.
 • Als je berichten van een andere website citeert of plaatjes gebruikt,
  houd dan rekening met het auteursrecht. Het is namelijk niet toegestaan
  berichten in het geheel over te nemen van een andere site. Zelfs niet
  wanneer het afkomstig is van een ander forum.
 • Onrust stoken, tweedracht zaaien of ruzies uitlokken tussen personen
  of websites onderling zal direct tot gevolg hebben dat je account
  permanent op non-actief gezet wordt.
 • MacFreak is, zoals de naam al duidelijk maakt, een website van
  Mac-liefhebbers. Enig incasseringsvermogen betreffende de
  concurrentie is dan ook een vereiste, het gebruik van dooddoeners 
  als 'Apple-Fanboy' en dergelijke worden dan ook niet geaccepteerd.
 • Afwijkende meningen worden uiteraard gerespecteerd. Maar op
  het moment dat het steeds weer naar voren brengen van dezelfde
  opinie naar mening van de moderators irritante vormen aan gaat
  nemen, zal je daar een waarschuwing voor krijgen. Als dit dan nog
  verder doorgaatkan je zelfs de toegang tot het forum ontzegd worden.
 • Plaats je bericht nooit in meerdere rubrieken tegelijk. Zo versplinter
  je de discussie en maak je het forum (en de discussie zelf) er niet
  overzichtelijker op, ook niet voor jezelf.
 • En als laatste, maar beslist niet de onbelangrijkste: we raden iedereen
  aan om een forumnaam te nemen die niet naar henzelf te herleiden is,
  in verband met de privacy. Brengt iemand de echte identiteit van een
  ander forumlid naar buiten, dan kan dat aanleiding zijn voor een
  onmiddellijke blokkade van dat account.

Wanneer je de vraag gesteld hebt, is het mogelijk om via e-mail op de hoogte
gehouden te worden van eventuele reacties op je vraag. Dit kun je doen door
op de knop "Notificatie" te klikken.

De vervolgdiscussie:

Tijdens het vervolg zijn er naast de eerder genoemde dingen nog een aantal
andere belangrijke zaken:

 • Wanneer je reageert op iemand en gebruik maakt van de "Citaat" functie
  (in het Opties-knopje rechtsboven bij ieder bericht), haal dan de dingen
  die niet van belang zijn uit het citaat. Citeer ook nooit in zijn geheel een
  reactie die direct boven die van jou staat, want dit maakt de discussie
  moeilijk leesbaar. Als het om een lange tekst gaat dan mag een deel
  daaruit wel geciteerd worden om duidelijk te maken op welk deel
  van de tekst je reageert.
 • Reageren met alleen een tekst zoals "LOL" of "Geen last van" zorgt
  niet voor een zinvolle discussie, net als reageren met alleen een smiley,
  dus daar erg spaarzaam mee omgaan s.v.p.
 • Wis nooit je oorspronkelijke vraag. Dat heeft tot gevolg dat mensen die
  deze niet hebben gelezen niet meer weten waar de discussie over gaat.
 • Als je iets toe te voegen hebt aan je laatste reactie en er heeft nog niemand
  na jou gereageerd, gebruik dan de optie "Verander" (in het Opties-knopje
  rechtsboven bij ieder bericht) om dit toe te voegen aan je eerdere bericht.
 • Het bekritiseren van mensen is eveneens ongewenst. Zo is het openlijk
  afkraken van iemand op zijn of haar taalgebruik een ongewenste actie.
  Hou er rekening mee dat niet iedereen het Nederlands goed beheerst.
  Door iemand via PB of e-mail te wijzen op taalfouten voorkom je irritaties.


Algemeen:

 • Om jezelf te mogen registreren, of deel te mogen nemen
  aan discussies op dit forum moet je minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Een profiel dient ter alle tijden een gevalideerd e-mailadres te bevatten.
  Dit kan door de moderatoren gebruikt worden om eventuele escalaties
  te begeleiden. Je kan er voor kiezen om je e-mailadres niet te tonen.
 • Als je wilt dat je account verwijderd wordt, inclusief jouw bijdrages,
  zal altijd gekeken worden of dit kan zonder dat discussies waar je aan
  deelgenomen hebt daardoor onleesbaar worden. Als dat wel het geval
  is zal je account niet verwijderd worden, maar we kunnen het wel zo
  veranderen dat het niet meer tot jou te herleiden is.
 • Kies een forumnaam die niet tot jouzelf te herleiden is, niet iedereen
  op het internet heeft goede bedoelingen en zo maak je jezelf minder
  kwetsbaar voor dat soort mensen.

Tweedehands goederen zoeken of aanbieden:

Zoek je tweedehands Mac hard- en/of software, of wil je het aanbieden,
daarvoor zijn de rubrieken "Te koop aangeboden en gevraagd" voor bedoeld.
Voor het gebruik van deze forumonderdelen zijn de volgende regels belangrijk:

 • Het forumonderdeel 2e-hands aangeboden is alleen voor particulieren.
  Dealers en andere resellers mogen hier geen producten en/of diensten
  aanbieden.
 • In beide rubrieken mogen alleen Apple gerelateerde goederen
  aangeboden of gevraagd worden. Het aanbieden van bijvoorbeeld PC's,
  speedboten, televisies etc. is niet toegestaan en dergelijke bijdrages
  zullen dan ook gewist worden.
 • We vragen je om altijd een prijsindicatie te geven. Dit voorkomt dat je veel
  reacties krijgt van mensen die graag willen weten wat je voor het product
  wilt hebben, dat is ook veel prettiger voor andere forumleden.
 • Het aanbieden van illegale software is niet toegestaan. Dit soort
  advertenties worden zonder opgaaf van reden verwijderd.
 • Omschrijf zo duidelijk mogelijk in de titel wat je aanbiedt.
 • Dit is de enige plek op Macfreak waar je zelf je onderwerp kan verwijderen.
  Dit doe je met de knop "Verwijder Onderwerp" linksonder, of door te kiezen
  voor "Verwijder" in de Opties-knop (rechtsboven bij jouw bericht).

Het ModeratorTeam:

Ook deze online gemeenschap kent regels, die worden gehandhaafd door de
beheerder en moderators.

Zij behouden zich het recht om (al dan niet) bedenkelijke berichten te verwijderen
of te wijzigen, en/of personen te waarschuwen of eventueel zelfs te verbannen
wanneer deze naar inzicht van de beheerder, of een van de moderators, in strijd
zijn met de hier vermelde regels. In extreme gevallen kan dit gebeuren zonder
enige verklaring of aankondiging.

Dit gebeurt handmatig en is mensenwerk, we zijn dus niet altijd direct in staat
bepaalde berichten te verwijderen of aan te passen. Iedere gebruiker die een
bericht bedenkelijk vindt moedigen wij aan direct te melden via de functie
"Meld dit bericht aan de de moderator" (in het knopje Acties, bij ieder bericht).

Word je door de beheerder of een van de moderators op fouten of (wan)gedrag
gewezen, ga dan niet in discussie met als doel uit te leggen waarom jij van
mening bent dat het anders moet. Dit forum met duizenden bezoekers per dag
kan alleen bestaan als deze regels nageleefd worden.

Heb je een vraag over de werking van dit forum, kijk dan eerst of het antwoord
te vinden is in de "Help" functie (in het Dashboard-menu)

Ten slotte: waarschuwen of de toegang ontzeggen:

Het negeren van deze regels kan tot gevolg hebben dat je vraag gewist wordt,
als de beheerder of moderators dit nodig vinden. Bij herhaalde of overduidelijke
overtredingen riskeer je dat je account op non-actief gezet wordt (onder bepaalde
omstandigheden zelfs direct) wat tot gevolg heeft dat je nergens meer op deze
website deel kunt nemen aan discussies.

Alleen de beheerder en de moderators kunnen accounts op non-actief zetten.
Dit is altijd een weloverwogen beslissing die onder geen beding meegedeeld
wordt aan de overtreder. Deze volgt over het algemeen na een of meerdere
waarschuwingen. Forumgebruikers waarvan het account geblokkeerd is zijn te
herkennen aan het "geblokkeerd' bij de forumnaam.

Wij zijn terughoudend over de redenen over de reden waarom dat een account
op non-actief gezet is, omdat in het verleden meerdere keren e-mails met zo'n
uitleg op andere plekken verschenen, maar zonder de context.

Hou altijd in gedachten dat dit een support-forum is waar je te gast bent en waar
mensen elkaar proberen te helpen. Ongefundeerd bekritiseren en/of wangedrag
wordt daarbij niet geaccepteerd. Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld
wenst te worden.


Overige zaken:

Discussies

Als je na registratie op dit forum deelneemt aan discussies, of zelf discussies
start, worden deze opgeslagen in de diverse forum databases. Mocht je na verloop
van tijd niet langer actief deelnemen aan het forum, of wordt je de toegang tot het
forum ontzegd, dan zullen jouw persoonlijke gegevens én de discussies in principe
niet worden verwijderd van het forum. De rechten op de inhoud van het forum liggen
bij MacFreak zelf, en niet bij de leden.

Als het gaat om persoonlijk informatie te verwijderen, dan proberen we natuurlijk altijd
zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door het achteraf wijzigen van de forumnaam.
Content wordt alleen bij hoge uitzondering verwijderd of aangepast, waarbij de
leesbaarheid van de discussie altijd voorop staat.

IP adres

Als je jezelf hier registreert en wanneer je berichten plaatst op dit forum wordt jouw
IP adres op onze server opgeslagen. Dit beschermt jou als een lid en ons wanneer wij
diegene die berichten plaatst pogen te identificeren. Deze informatie wordt alleen
gebruikt bij misbruik van het forum. De beheerder van dit forum en de moderatoren
zijn in staat iemand te weren op basis van zijn/haar IP adres.

Registratie Formulier:

Het registratie proces is zo ontworpen dat je een unieke identiteit krijgt. Jouw
gebruikersnaam en jouw e-mail adres zijn de enige twee vereisten. Indien je
dat wilt bestaat de optie om je e-mail adres verborgen te houden. De Forum
beheerder zal er zorg voor dragen dat je gegevens geheim blijven. Deze
gegevens kunnen altijd gewijzigd worden via jouw Profiel, of door het aan het
ModeratorTeam of de Beheerder te vragen

Enquêtes op het forum:

Enquêtes op dit forum zijn niet toegestaan, behalve als er vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de beheerders van dit forum. Die toestemming
zal natuurlijk alleen maar gegeven worden als wij er zeker van zijn dat de
privacy van onze leden op geen enkele manier erdoor geschaad kan worden.

Forum Beveiliging:

Wij hebben alles wat binnen ons bereik ligt er aan gedaan om misbruik van buitenaf
van jouw gegevens en informatie tegen te gaan.

Hoe je ons kan bereiken:

Stuur een e-mail naar het algemene mailadres van MacFreak: info@macfreak.nl.

Tijdens jouw registratie op dit forum bent je akkoord gegaan met al het
hierboven genoemde. Bij het waarschuwen of verbannen van leden gaan
wij er vanuit dat je deze voorwaarden gelezen zijn, zoals wij jou verzoeken
tijdens het registratieproces.