Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
geplaatst: 8 december 2019 - 14:12
Ik besloot, nadat bepaalde dingen in Mojava niet lekker meer werkten, de update te wagen naar Catalina. Het leek allemaal voorspoedig te gaan, maar vanmiddag, terwijl ik in Photos een album verwijderde, crashte de MBP. Kreeg de melding in verschillende talen dat de Mac zichzelf zou herstarten na een probleem.
Toen de MBP opnieuw opgestart was, wilde ik Etrecheck draaien om te kijken of ik iets wijzer werd (Console app laat niet zien wat de crash veroorzaakte?). Meteen crashte de mac weer. Nog 2 pogingen gedaan en beide keren meteen weer een crash. Op dit moment draait alles, maar dit lijkt mij niet de bedoeling. Ik kon wel het crash report kopiëren, maar ik kan die niet goed lezen. Iemand hier die misschien ziet wat er gebeurd is om mijn mac te doen crashen?

panic(cpu 0 caller 0xffffff8012662e0a): Kernel trap at 0xffffff7f9572434e, type 6=invalid opcode, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x00000001142e0000, CR3: 0x00000000178a6000, CR4: 0x00000000001626e0
RAX: 0x0000000000000000, RBX: 0x0000000000000000, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0xffffff81f242bba0
RSP: 0xffffff81f242bd10, RBP: 0xffffff81f242bd10, RSI: 0x0000000000000503, RDI: 0xffffff8034a30000
R8:  0x0000000000000027, R9:  0x0000000000989680, R10: 0x0000000000000000, R11: 0x0000000000000006
R12: 0x0000000000000004, R13: 0xffffff8034aeee30, R14: 0xffffff81f242bd30, R15: 0xffffff8034aeee30
RFL: 0x0000000000010286, RIP: 0xffffff7f9572434e, CS:  0x0000000000000008, SS:  0x0000000000000000
Fault CR2: 0x00000001142e0000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0, VF: 0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff81f242b770 : 0xffffff8012539a3b
0xffffff81f242b7c0 : 0xffffff8012670fe5
0xffffff81f242b800 : 0xffffff8012662a5e
0xffffff81f242b850 : 0xffffff80124e0a40
0xffffff81f242b870 : 0xffffff8012539127
0xffffff81f242b970 : 0xffffff801253950b
0xffffff81f242b9c0 : 0xffffff8012cd17f9
0xffffff81f242ba30 : 0xffffff8012662e0a
0xffffff81f242bbb0 : 0xffffff8012662b08
0xffffff81f242bc00 : 0xffffff80124e0a40
0xffffff81f242bc20 : 0xffffff7f9572434e
0xffffff81f242bd10 : 0xffffff7f95684490
0xffffff81f242bd50 : 0xffffff7f95692655
0xffffff81f242bda0 : 0xffffff7f9561b6db
0xffffff81f242be10 : 0xffffff7f93629966
0xffffff81f242be60 : 0xffffff7f93637438
0xffffff81f242bea0 : 0xffffff7f93636bf8
0xffffff81f242bee0 : 0xffffff8012c401bd
0xffffff81f242bf30 : 0xffffff8012c3eb02
0xffffff81f242bf70 : 0xffffff8012c3e08c
0xffffff81f242bfa0 : 0xffffff80124e013e
      Kernel Extensions in backtrace:
         com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(438.2.7)[72B8A0B5-E12C-3764-9187-0AC0E93416F9]@0xffffff7f93625000->0xffffff7f936e8fff
            dependency: com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity(1.0.5)[180FC5AB-0E47-35BC-91DF-609EBE8ED4A5]@0xffffff7f931ef000
            dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[AA7C7A4F-9F5D-3533-9E78-177C3B6A72BF]@0xffffff7f932a2000
            dependency: com.apple.iokit.IOSurface(269.6)[39DC4195-B168-3895-ACD5-E731581855F8]@0xffffff7f93595000
            dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(568)[247C211E-C250-351C-BCE2-4DB9D3003E10]@0xffffff7f935c6000
            dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(47)[2CCA7DD3-C33F-3CA4-A213-BC83D3D997B0]@0xffffff7f92e9f000
         com.apple.kext.AMDRadeonX4000(3.0.2)[1E092428-A3E6-3063-B692-B943B1565B91]@0xffffff7f95612000->0xffffff7f95a57fff
            dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[AA7C7A4F-9F5D-3533-9E78-177C3B6A72BF]@0xffffff7f932a2000
            dependency: com.apple.iokit.IOSurface(269.6)[39DC4195-B168-3895-ACD5-E731581855F8]@0xffffff7f93595000
            dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(568)[247C211E-C250-351C-BCE2-4DB9D3003E10]@0xffffff7f935c6000
            dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(438.2.7)[72B8A0B5-E12C-3764-9187-0AC0E93416F9]@0xffffff7f93625000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
19B88

Kernel version:
Darwin Kernel Version 19.0.0: Thu Oct 17 16:17:15 PDT 2019; root:xnu-6153.41.3~29/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 7503CD47-851F-321E-8747-50DB4299165F
Kernel slide:     0x0000000012200000
Kernel text base: 0xffffff8012400000
__HIB  text base: 0xffffff8012300000
System model name: MacBookPro11,5 (Mac-06F11F11946D27C5)
System shutdown begun: NO
Panic diags file available: YES (0x0)

System uptime in nanoseconds: 100119835740
last loaded kext at 68715778873: com.getdropbox.dropbox.kext   1.10.3 (addr 0xffffff7f96da0000, size 49152)
loaded kexts:
com.getdropbox.dropbox.kext   1.10.3
expressvpn.tun   1.0
>AudioAUUC   1.70
@fileutil   20.036.15
@filesystems.autofs   3.0
>AGPM   111.2.5
>!APlatformEnabler   2.7.0d0
>X86PlatformShim   1.0.0
>!AHDAHardwareConfigDriver   283.14
>!AHDA   283.14
>!AUpstreamUserClient   3.6.8
@kext.AMDFramebuffer   3.0.2
@kext.AMDRadeonX4000   3.0.2
@kext.AMDRadeonServiceManager   3.0.2
>!AGraphicsDevicePolicy   4.5.9
@AGDCPluginDisplayMetrics   4.5.9
>!A!IHD5000Graphics   14.0.2
>!AHV   1
|IOUserEthernet   1.0.1
>eficheck   1
|IO!BSerialManager   7.0.1f1
>pmtelemetry   1
@Dont_Steal_Mac_OS_X   7.0.0
>!ACameraInterface   7.6.0
>AGDCBacklightControl   4.5.9
>!AThunderboltIP   3.1.3
>!AMuxControl   4.5.9
|Broadcom!B20703USBTransport   7.0.1f1
@kext.AMD7000!C   3.0.2
>!ABacklight   180.1
>ACPI_SMC_PlatformPlugin   1.0.0
>!A!ISlowAdaptiveClocking   4.0.0
>!AFIVRDriver   4.1.0
>!ALPC   3.1
>!A!IFramebufferAzul   14.0.2
>!AMCCSControl   1.13
>!ASMCLMU   212
|SCSITaskUserClient   422.0.2
>!ATopCaseHIDEventDriver   3410.1
>!UTopCaseDriver   3410.1
>!U!SCoexistentDriver   489.41.1
>!UCardReader   489.41.1
|IO!BUSBDFU   7.0.1f1
@filesystems.apfs   1412.41.1
>AirPort.BrcmNIC   1400.1.1
>!AAHCIPort   341.0.2
>!AFileSystemDriver   3.0.1
>!AVirtIO   1.0
@filesystems.hfs.kext   522.0.9
@!AFSCompression.!AFSCompressionTypeDataless   1.0.0d1
@BootCache   40
@!AFSCompression.!AFSCompressionTypeZlib   1.0.0
@private.KextAudit   1.0
>!ASmartBatteryManager   161.0.0
>!AACPIButtons   6.1
>!ARTC   2.0
>!AHPET   1.8
>!ASMBIOS   2.1
>!AACPIEC   6.1
>!AAPIC   1.7
$!AImage4   1
@nke.applicationfirewall   303
$TMSafetyNet   8
@!ASystemPolicy   2.0.0
|EndpointSecurity   1
@kext.triggers   1.0
>DspFuncLib   283.14
@kext.OSvKernDSPLib   529
@kext.AMDRadeonX4030HWLibs   1.0
@kext.AMDRadeonX4000HWServices   3.0.2
|IOAVB!F   800.17
>!ASSE   1.0
>!AThunderboltEDMSink   4.2.1
>!AThunderboltDPOutAdapter   6.2.3
>!AGraphicsControl   4.5.9
>!AHDA!C   283.14
|IOHDA!F   283.14
|Broadcom!BHost!CUSBTransport   7.0.1f1
|IO!BHost!CUSBTransport   7.0.1f1
|IO!BHost!CTransport   7.0.1f1
@kext.AMDSupport   3.0.2
>!ABacklightExpert   1.1.0
|IONDRVSupport   568
>IOPlatformPluginLegacy   1.0.0
>X86PlatformPlugin   1.0.0
@!AGPUWrangler   4.5.9
|IOSlowAdaptiveClocking!F   1.0.0
>!ASMBusPCI   1.0.14d1
>IOPlatformPlugin!F   6.0.0d8
@!AGraphicsDeviceControl   4.5.9
|IOAccelerator!F2   438.2.7
>!ASMBus!C   1.0.18d1
|IOGraphics!F   568
@plugin.IOgPTPPlugin   810.1
|IOEthernetAVB!C   1.1.0
>!AActuatorDriver   3410.2
>!AHS!BDriver   3410.1
>IO!BHIDDriver   7.0.1f1
|IO!B!F   7.0.1f1
|IO!BPacketLogger   7.0.1f1
>!AMultitouchDriver   3410.2
>!AInputDeviceSupport   3410.1
>!AHIDKeyboard   209
|IOUSBMass!SClass   4.0.4
>usb.IOUSBHostHIDDevice   1.2
>!UAudio   320.49
|IOAudio!F   300.2
@vecLib.kext   1.2.0
>usb.cdc   5.0.0
>usb.networking   5.0.0
>usb.!UHostCompositeDevice   1.2
>!AXsanScheme   3
|IOAHCIBlock!S   316.40.3
|IO80211!F   1200.12.2b1
>mDNSOffloadUserClient   1.0.1b8
>corecapture   1.0.4
|IOSkywalk!F   1
>!A!ILpssGspi   3.0.60
|IOAHCI!F   290.0.1
>usb.!UXHCIPCI   1.2
>usb.!UXHCI   1.2
|IOSerial!F   11
|IOSurface   269.6
@filesystems.hfs.encodings.kext   1
>!AThunderboltDPInAdapter   6.2.3
>!AThunderboltDPAdapter!F   6.2.3
>!AThunderboltPCIDownAdapter   2.5.2
>!AThunderboltNHI   5.8.0
|IOThunderbolt!F   7.4.6
>usb.!UHostPacketFilter   1.0
|IOUSB!F   900.4.2
>!AEFINVRAM   2.1
>!AEFIRuntime   2.1
|IOSMBus!F   1.1
|IOHID!F   2.0.0
$quarantine   4
$sandbox   300.0
@kext.!AMatch   1.0.0d1
>DiskImages   493.0.0
>!AFDEKeyStore   28.30
>!AEffaceable!S   1.0
>!AKeyStore   2
>!UTDM   489.41.1
|IOSCSIBlockCommandsDevice   422.0.2
>!ACredentialManager   1.0
>KernelRelayHost   1
>!ASEPManager   1.0.1
>IOSlaveProcessor   1
|IOUSBMass!SDriver   157.40.7
|IOSCSIArchitectureModel!F   422.0.2
|IO!S!F   2.1
|IOUSBHost!F   1.2
>!UHostMergeProperties   1.2
>usb.!UCommon   1.0
>!ABusPower!C   1.0
|CoreAnalytics!F   1
>!AMobileFileIntegrity   1.0.5
@kext.CoreTrust   1
|IOTimeSync!F   810.1
|IONetworking!F   3.4
|IOReport!F   47
>!AACPIPlatform   6.1
>!ASMC   3.1.9
>watchdog   1
|IOPCI!F   2.9
|IOACPI!F   1.4
@kec.pthread   1
@kec.corecrypto   1.0
@kec.Libm   1

geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #1 geplaatst: 8 december 2019 - 15:25
Na weer een aantal crashes ben ik nu TM aan het terugzetten, met Mojave. Dat werkte in elk geval stabiel. Hopelijk straks ook weer.
geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #2 geplaatst: 8 december 2019 - 17:32
Nog even een update: op discussions.apple.com is een heel topic hierover. Het begint erop te lijken dat het misschien 1 v/d 2 grafische kaarten is, en dan niet de Intel Iris Pro. Bij mij crashte de Mac keer op keer wanneer ik niet op de Intel Iris Pro zat, ik kon geen Etrecheck draaien. Zette ik de Mac wel op de Iris Pro dan ging het goed. Ik lees nu dat anderen hier ook tegenaan lopen.
geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #3 geplaatst: 8 december 2019 - 17:50
Je MBP: MacBook Pro 15-inch, Mid 2015.
Wat is de link naar discussions.apple.com? Vind 'm niet zo gauw.
geplaatst door: Max Gaav
My Mac is my second brain.
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #4 geplaatst: 8 december 2019 - 19:31
Hier

Maar bij mij lijkt het een ander probleem. Ik ben terug naar Mojave gegaan, maar na terugzetten van TM start Mac op met vraagteken in mapje. Opstarten in recovery en bij disk utility kijken laat geen ssd meer zien. Gewoon helemaal geen interne HD. Lijkt erop dat mijn ssd het heeft begeven  :confused:
geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #5 geplaatst: 8 december 2019 - 19:47
Daar gaat het inderdaad over Macs met (ook) andere videokaarten.
Probeer eens op te starten in Recovery Mode. En dan je OS terug te zetten.

Edit: Oeps, lees te snel. Ja, dat is bad news. Als je kunt opstarten van een externe schijf, kun je misschien nog kijken of je de interne SSD kunt formatteren.
geplaatst door: Max Gaav
My Mac is my second brain.
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #6 geplaatst: 8 december 2019 - 20:57
Bedankt! Dat laatste gaat niet lukken. Heb al geprobeerd om OS op externe schijf te installeren, maar krijg dan op een gegeven moment de melding "OS X could not be installed on your computer. No packages were eligible for install.". Ik heb het toen maar opgegeven. Morgen verder.
geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #7 geplaatst: 8 december 2019 - 21:03
Misschien niet een goede installer? Er zijn recent wat aanpassingen geweest. Mojave vind je hier.
geplaatst door: Max Gaav
My Mac is my second brain.
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #8 geplaatst: 8 december 2019 - 22:00
Ik kom op de mbp direct in internet recovery terecht, en dan installeert hij het OS wat op de mbp geleverd werd, in dit geval El capitan. Ik heb geen andere mac tot mijn beschikking om een ander OS te downloaden. Ik waag morgen, als het lukt, een tripje naar Machelp in Kampen, daar ben ik morgen toch in de buurt.
geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #9 geplaatst: 8 december 2019 - 23:21
Hier

Maar bij mij lijkt het een ander probleem. Ik ben terug naar Mojave gegaan, maar na terugzetten van TM start Mac op met vraagteken in mapje. Opstarten in recovery en bij disk utility kijken laat geen ssd meer zien. Gewoon helemaal geen interne HD. Lijkt erop dat mijn ssd het heeft begeven  :confused:
Dat is niet gezegd. Schijfhulp kan niet alles.

Kijk eens onder Systeemrapport > Sata. Staat de SSD daar tussen? Dan wordt alvast de SSD controller al herkend door het systeem.

Of open Terminal en tik:
diskutil listDaar zie je alle aangekoppelde devices en hun partities mee.

En mogelijk nog 2 dingen:
- misschien is je interne SATA kabel stuk; dat gebeurt geloof ik vaak met MBPs van tussen 2011 en 2016.
Ikzelf heb al zeker 4 zulke reparaties gedaan.
- waterkansje: door het installeren van Catalina wordt je SSD/HDD automatisch naar APFS geformatteerd.
Mss. kan die formattering niet om met het terugzetten van oudere TM backups van een HFS+ schijf?
Alhoewel dat geen drol zou mogen uitmaken. TM zélf draait immers nog steeds onder het HFS+ formaat...

Laat maar weten!
geplaatst door: HEXDIY
If it ain't broke, don't fix it! Recycle the planet, we're gonna need it! And remember: an old Mac never dies, it just fades away into the Cloud - unless you don't want it to!
No pasaran las Coronas!
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #10 geplaatst: 9 december 2019 - 07:06
Als een OS niet goed werkt, dan is een upgrade vaak niet de beste oplossing.

Post eens een EtreCheck output!
geplaatst door: MacFrankie
Op mijn werk heb ik al Windows, thuis wil ik geen systeembeheerder meer zijn!
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #11 geplaatst: 9 december 2019 - 10:09
Hexidy, ik kan alleen maar onder internet recovery opstarten. Als ik zo eens op een plek ben met wifi zal ik even kijken in Terminal.

Voor wat betreft APFS: was dat al niet zo met de update naar Mojave?

Voor wat betreft systeemrapport: ik kom niet meer in mijn OS, dus dat lukt niet.

Macfrankie: ik had geen problemen hoor, alleen een functie die niet werkte in Mojave. Zie een ander topic van mij. Verder draaide alles als een zonnetje, dus geen indicatie om niet up te daten.
geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #12 geplaatst: 9 december 2019 - 11:47
9A73E6CD-FB6E-4322-8852-349DD547C589.jpegNa update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
dit is wat ik zie in Terminal. Hij lijkt de schijf dus wel te zien. En nu?

En nu zoet hij de ssd wel in disk utility:

C19EABCD-87BC-49A6-923A-B3F73EDC8509.jpegNa update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
Laatst bewerkt op: 9 december 2019 - 11:52 door aekiameh
geplaatst door: aekiameh
antw: Na update naar Catalina 4 crashes binnen 30 minuten
reactie #13 geplaatst: 11 december 2019 - 15:36
Even een update: het teruggaan naar Mojave bleek dus niet goed gegaan te zijn: het simpel terugzetten van een backup van voor Catalina wilde niet goed lukken en daarna is er met het opnieuw installeren van Mojave iets goed mis gegaan. Waarschijnlijk omdat Catalina een extra partitie aanmaakt. We weten het niet precies. Maar daardoor was alles dus goed gecrasht en wilde niets meer goed lukken. De mensen van Machelp hebben uiteindelijk Mojave terug kunnen zetten. Ik zou thuis zelf de backup terugzetten. Dat bleek dankzij Catalina nog niet zo makkelijk. De .sparsebunle extensie was vervangen door een .backupbundle. En kennelijk kun je dan, eenmaal terug naar Mojave, er helemaal niets meer mee. Uiteindelijk via internet achterhaald dat het simpel terug benoemen voldoende is. En jawel, nu bleef time machine-herstel niet meer hangen in het proberen te verbinden. Op dit moment draait het terugzetten van mijn laatste backup van voor Catalina, hopelijk verloopt het nu wel voorspoedig!
geplaatst door: aekiameh