geplaatst door: Robert
https://www.macfreak.nl/modules/news/images/Security-and-privacy-icon.jpg
Tim Cook schrijft brief over privacy aan de senaat van de VS
Dat ze bij Apple privacy enorm belangrijk vinden en dat het bedrijf zich steeds opwerpt als een voorvechter daarvan is bekend. Tegelijkertijd ligt privacy steeds meer onder vuur, en worden er in meerdere democratieën wetten voorbereid die onze digitale privacy zouden kunnen aantasten.

Voor Apple’s CEO Tim Cook reden om in de pen te klimmen, en een brief te sturen aan de Amerikaanse senaat. Daarbij zegt hij het niet expliciet, maar impliceert duidelijk dat het inbouwen van achterdeurtjes en het morrelen aan versleuteling geen goed idee is. Hieronder vind je de brief in zijn geheel, met daaronder de vrije vertaling daarvan.

https://www.macfreak.nl/modules/news/images/zArt.TimCookPrivacyWWDC.jpg
Tim Cook schrijft brief over privacy aan de senaat van de VS


Citaat
Dear Chairs Cantwell and Pallone and Ranking Members Wicker and McMorris Rodgers:

Thank you for your ongoing work on privacy legislation. Apple continues to support efforts at the federal level to establish strong privacy protections for consumers, and we are encouraged by the draft proposals your offices have produced.

We recognize that there are outstanding issues to be resolved, but the areas of agreement appear to far outweigh the differences. Your drafts would provide substantial protections for consumers, and we write to offer our strong support towards achieving this shared goal. With your work, coupled with President Biden's call to better protect children’s privacy, it appears Americans are closer than ever to obtaining meaningful privacy protections.

At Apple, we believe privacy is a fundamental human right. It is why we have consistently advocated for comprehensive privacy legislation and contributed to the process whenever possible. It is also why we've always built products and features that protect users and their information by default. We do this by minimizing the data we collect, processing as much data as possible on a user's device, giving users transparency as to what data is collected and control as to how it is used, and building robust systems to protect user data across all our products and services.

While Apple will continue to innovate and develop new ways to protect user data, only Congress can provide strong privacy protections for all Americans. The continued absence of this important legislation will unfortunately perpetuate a patchwork approach to privacy rights that leaves too many without the rigorous standards we hope to see as a result of your hard work.

We strongly urge you to advance comprehensive privacy legislation as soon as possible, and we stand ready to assist in this process in the days ahead.

Sincerely,
Tim Cook
CEO, Apple
Citaat
Geachte voorzitters Cantwell en Pallone en de leden Wicker en McMorris Rodgers:

Dank u voor uw voortdurende inspanningen op het gebied van privacywetgeving. Apple blijft de inspanningen op federaal niveau steunen om de privacy van consumenten goed te beschermen, en we zijn blij met de ontwerpvoorstellen die uw departementen hebben opgesteld.

We erkennen dat er nog onopgeloste kwesties zijn, maar de punten van overeenstemming lijken veel groter te zijn dan de verschillen. Uw ontwerpen zouden de consument aanzienlijke bescherming bieden, en wij schrijven u om onze krachtige steun aan te bieden voor het bereiken van dit gemeenschappelijke doel. Dankzij uw werk en de oproep van president Biden om de privacy van kinderen beter te beschermen, lijkt het erop dat Amerikanen dichter dan ooit bij een goede bescherming van hun privacy zijn.

Bij Apple zijn we van mening dat privacy een fundamenteel mensenrecht is. Daarom zijn we altijd voorstander geweest van uitgebreide privacywetgeving en hebben we waar mogelijk een bijdrage geleverd aan het proces. Daarom hebben we ook altijd producten en voorzieningen gemaakt die gebruikers en hun gegevens standaard beschermen. Dit doen we door de gegevens die we verzamelen tot een minimum te beperken, zoveel mogelijk gegevens op het apparaat van de gebruiker te verwerken, gebruikers inzicht te geven in welke gegevens worden verzameld en controle te geven over hoe deze gegevens worden gebruikt, en robuuste systemen te bouwen om gebruikersgegevens in al onze producten en diensten te beschermen.

Hoewel Apple zal blijven innoveren en nieuwe manieren zal blijven ontwikkelen om gebruikersgegevens te beschermen, kan alleen het Congres zorgen voor een sterke bescherming van de privacy van alle Amerikanen. Als deze belangrijke wetgeving blijft uitblijven, blijft er helaas een lappendeken aan privacyrechten bestaan, waardoor te veel mensen verstoken blijven van de strenge normen die wij dankzij uw inspanningen graag zouden zien.

Wij dringen er sterk op aan dat u zo spoedig mogelijk werk maakt van alomvattende privacywetgeving, en wij staan klaar om u de komende dagen bij dit proces te helpen.

Hoogachtend,
Tim Cook
CEO, Apple


 #Privacy
MacFreak steunen en advertenties achter je laten? Word donateur.
Product of dienst op MacFreak onder de aandacht brengen? Kijk dan hier.