Leren programmeren (voor kinderen)
27 april 2021 - 08:16   
geplaatst door: puk1980
https://www.hedycode.com/?lang=nl

https://www.hedycode.com/hedy?lang=nl

Citaat
Voor wie is Hedy bedoeld?
Hedy is bedoeld voor alle kinderen die willen leren programmeren! Het is daarbij wel nodig om al goed kunnen lezen, zo ongeveer AVI-M5 (Analyse van Individualiseringsvormen) is wel nodig denken wij. AVI is een term die gebruikt wordt om het leesniveau aan te geven.

Moet ik al iets kennen of weten?
Nee, je hebt geen ervaring nodig met programmeren, maar als je al eerder Scratch hebt gedaan, dan zullen sommige codes je wel bekend voorkomen.

Is Hedy gratis?
Ja! Cadeautje van de Universiteit Leiden. Hedy is naast gratis ook 'Open source', dat betekent dat iedereen die al kan programmeren, ons kan helpen om nieuwe stukjes van Hedy te maken. Je kunt de code vinden op GitHub.

Moet ik iets installeren?
Nee, Hedy werkt in je 'browser', dat is het programma waarmee je nu ook deze site bekijkt, bijv. Safari, Chrome, Edge, of FireFox. Hedy doet het ook op je telefoon of je tablet.Discussie op HN
Leren programmeren (voor kinderen)
27 april 2021 - 09:30    reactie #1
geplaatst door: MacFrankie
Leuk!
Op mijn werk heb ik al Windows, thuis wil ik geen systeembeheerder meer zijn!
Leren programmeren (voor kinderen)
27 april 2021 - 11:45    reactie #2
geplaatst door: Sypie
Ik ben op school bezig met Micro:Bit. Ook daar kun je in de browser mee programmeren. Heerlijk spul waar je aan de hand mee word genomen door een projectje. Je kunt dat met blokken programmeren maar ook met Python of Javascript.
Leren programmeren (voor kinderen)
27 april 2021 - 14:59    reactie #3
geplaatst door: mcmt
Een van de bedoelingen zou zijn dat de kinderen de reden voor bepaalde beslissingen m.b.t. de programmeertaal aanleren, door eerst (schijnbaar) eenvoudige varianten te proberen die op een bepaald moment tot problemen leiden. In latere lessen zijn sommige van die eerdere varianten niet meer geldig. Vraag is of dit niet tot verwarring leidt, zeker als de tools daar onvoldoende op inspelen, zoals in volgende voorbeeld.

In het eerste scherm wordt een nieuwe print variant geïntroduceerd die met haakjes werkt. Voeg je echter de tweede lijn toe, een variant die in de eerste lessen wel werkte, dan krijg je een onduidelijke fout (scherm 2). De echte reden is dat de taal veranderd is, en dit wordt onvoldoende duidelijk gemaakt. In het derde scherm wordt het nog gekker.

Een nobel initiatief, maar in de huidige vorm lijkt het mij te embryonaal.

Hello World.pngLeren programmeren (voor kinderen)

Hello World 2.pngLeren programmeren (voor kinderen)

Hello World 3.pngLeren programmeren (voor kinderen)